Tour Kiến Tập khoa Du Lịch - Trường ĐH Quốc Tế Hồng Bàng

Địa chỉ: 144 Lê Văn Duyệt, Phường 01, Quận Bình Thạnh
Tour Kiến Tập khoa Du Lịch - Trường ĐH Quốc Tế Hồng Bàng