Album

Địa chỉ: 144 Lê Văn Duyệt, Phường 01, Quận Bình Thạnh
Album
Trekking Núi Dinh - FPT Poly K-Beauty

Trekking Núi Dinh - FPT Poly K-Beauty

Sắc màu Việt Nam trong cuộc thi ảnh quốc tế

Sắc màu Việt Nam trong cuộc thi ảnh quốc tế

Tour Nhập Môn - Khoa Du Lịch - Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Tour Nhập Môn - Khoa Du Lịch - Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Tour Kiến Tập HIU

Tour Kiến Tập HIU

album-2

album-2

album1

album1

Tour Kiến Tập khoa Du Lịch - Trường ĐH Quốc Tế Hồng Bàng

Tour Kiến Tập khoa Du Lịch - Trường ĐH Quốc Tế Hồng Bàng