TÂY NGUYÊN

TÂY NGUYÊN

Hành trình: Thác Dray ' nur - Buôn Ako Hong - Chùa Sắc Tử Khải Đoan - Trung Tâm Du Lịch Sinh Thái Buôn Đôn - Làng Cà Phê Trung Nguyên - KDL Sinh Thái Đồi Thông...
Giá: Liên hệ
Hành trình: Buôn Ako Hong - Thác Dray' nur - Thác Dra Sáp Thượng - Trekking - Chèo thuyền vượt thác - Làng cà phê Trung Nguyên
Giá: Liên hệ
Hành trình: Bảo Tàng Đắk Lắk - Thiên Đường Cà Phê Mehyco - Buôn Ak' Hong - Thác Sê Rê Pok - Chùa Sắc Tứ Khải Đoan - Plei' Ku - Thủy Điện - Thủy Điện...
Giá: Liên hệ
Hành trình: Chùa Pháp Hoa - KDL Hồ Tà Đùng - Chợ Phiên - Du thuyền trên Hồ Tà Đùng - Thưởng thức đặc sản Tây Nguyên.
Giá: Liên hệ

F